Veri Merkezi Çözümlerinde başarı!

Veri Merkezi Çözümlerinde başarıya ulaşmak için belirlediğimiz yolda birlikte ilerleyeceğiz.

Veri Merkezi Çözümlerinin Faydaları

ITStack olarak iş ortaklarımıza müşterilerinin tüm iş ihtiyaçlarını karşılayacak ve endüstri standartlarına uygun veri merkezi çözümleri sunmaktayız.

Veri Merkezi Hizmeti nedir?

IT Stack olarak iş ortaklarımıza müşterilerinin tüm iş ihtiyaçlarını karşılayacak ve endüstri standartlarına uygun veri merkezi çözümleri sunmaktayız. Kurumun kendi veri merkezini kurması yerine bu hizmetin dışarıdan alınmasını kapsamaktadır.

Neden veri merkezi hizmetleri kullanılır?

Kurumların kendi veri merkezlerini kurup yönetmeleri yerine, bir veri merkezi hizmet sağlayıcıdan hizmet almayı tercih ettikleri gözlenmektedir.

​Kurumların, veri merkezi hizmeti kullanım nedenlerini aşağıdaki gibi sıralamak mümkündür;

 • İş Yükünün Artması: Kurumlar tarafından kullanılan uygulamaların sayısı ve çeşitliliği gün geçtikçe artmakta ve bu durum beraberinde BT üzerine ek bir yönetim yükü getirmektedir. Kurum veri merkezi hizmetini bir hizmet sağlayıcıdan alarak bu yükü azaltabilmekte, kurum ihtiyaçlarına uygun BT çözümleri geliştirme ve devreye alma gibi faaliyetler için daha çok kaynak/vakit yaratabilmektedir.
 • Personel Yetkinliği: Veri merkezi hizmet sağlayıcıları sağladıkları altyapının yönetimi için kadrolarında yetkin ve deneyimli personel bulundurmaktadır. Tecrübeli ve kalifiye personel yaşanabilecek sorunlara daha hızlı ve etkin çözüm sağlayabilmektedir. Kurumun benzeri bir altyapıyı kendi tedarik etmesi ve yönetmesi durumunda, yetkin personel bulundurmak kurumun sorumluluğunda olacaktır.
 • Veri Güvenliği: Veri merkezi alacak kurum ile veri merkezi hizmet sağlayıcı arasında bir gizlilik sözleşmesi (NDA) imzalanır. Veri merkezi hizmet sağlayıcı bu gizlilik sözleşmesi içerisinde yer alan güvenlik gereksinimlerini sağlamakla yükümlüdür. Birçok veri merkezi hizmet sağlayıcı, veri ve bilgi güvenliği konusunda standartların (özellikle ISO 27001 standardının) gerektirdiği koşulları sağlamakta ve ilgili sertifikasyonu edinmektedir. Bu süreçte veri merkezi hizmet sağlayıcı gerek uluslararası sertifika denetçileri gerekse yerel denetçi kurumlar tarafından denetlenmektedir. Bu konuda veri merkezi hizmet sağlayıcı tarafından alınabilecek birçok önlem bulunur. Fiziksel bir müdahale gereken donanımlara erişen personelin veri merkezine girişinde ve çıkışında ıslak imzalı belge teslim almak, girişte, ziyaret sırasında ve çıkışta kamera kaydı almak; uzaktan erişim gerektiğinde ise personelin erişimi için gerekli yönetici şifrelerini her seferinde değiştiren uygulamalar, erişen personelin kamera ile yapmış oldukları değişiklerin değişiklik yönergelerine uygun yapılması bu önlemlere örnek olarak verilebilir.

ITSTACK, Microsoft Sistemleri, Sanallaştırma, Güvenlik, Server & Storage & Hybrid Mimari, Network, İş Sürekliliği, Bulut Bilişim gibi konu başlıklarında uzman kadrosu ile sektöre hizmet vermektedir.

Veri Merkezi Çözümleri Hizmetleri
 • Kurumsal Teknoloji Ürünleri: Kurumlar ancak ihtiyaçları seviyesinde yatırım yapabilirken, kaliteli bir veri merkezi hizmeti sağlayan firmalar, müşterilerinin ihtiyaçlarına cevap verebilmek için olabildiğince üst seviyede/kalitede uygulama ve donanım kullanmaya gayret eder ve bu altyapıları hizmet olarak sağlayabilirler. Örneğin kurum, ihtiyacına yönelik temel bir servis masası uygulamasına yatırım yapabilirken, veri merkezi hizmet sağlayıcı birçok kuruma kaliteli bir hizmet sunabilmek için uluslararası standartlara uygun bir ürüne yatırım yapmayı tercih eder.
 • Sürekli Destek Hizmeti: Kurumlar mevcut hizmetin sürekliliğini sağlamak için kısıtlı kadroları içerisinde belirli bir nöbet planlaması yapmak zorunda kalabilirler. Bu personelin ertesi gün için izinli olmasına veya düşük performans ile çalışmasına neden olmaktadır. Tatil günleri ve gece belirli saatlerde ise yetkin personele erişim ve destek problemleri yaşanabilmektedir. Kurumda çalışan personelin izin, hastalık, işten ayrılma, doğum izni gibi nedenler ile uzun süreli çalışamaması gibi durumlarda hizmet sürekliliği etkilenebilmektedir. Veri merkezi hizmet sağlayıcılar, sağlanan hizmet doğrultusunda genellikle 7/24 esasına göre çalıştıkları için, yetkin personel barındırmaktadırlar. Yetkin personele sürekli olarak erişim mümkün olabilmektedir
 • Düşük Maliyetleri: Veri merkezi hizmeti sunan firmanın/kurumun, yüksek miktarda toplu alım yapması ve bu kaynakları paylaşımlı olarak birçok farklı kuruma sunması nedeniyle donanım ve yazılım maliyetleri daha uygun olmaktadır. Aynı durum personel için de geçerlidir. Örneğin, Microsoft platformu konumlandırılan bir personel sadece kurumun altyapısına hizmet vermesinden dolayı kurum için direk bir maliyetken hizmet sağlayıcıları aynı değerde bir personeli birden fazla kurumda kullanılabilmekte, bu durum maliyet avantajı sağlamaktadır.
 • Süreç ve Sertifikasyon: Veri merkezi hizmet sağlayıcıları, belirli yasal gereksinimler nedeniyle çeşitli standartlara ve çerçevelere (PCI-DSS, COBIT, ITIL, ISO 20000, ISO 27001, ISO 22301, vb.) uyumlu bir şekilde çalışmakla yükümlüdür. Bu yüzden birçok veri merkezi hizmet sağlayıcıda, bu standartların gerektirdiği süreçler tanımlanmış ve uygulanmaktadır. Kurumların bu sertifikalara uygun bir bilgi teknolojileri altyapısı oluşturması zaman istemekte ve maliyet oluşturmaktadır.
Hangi Çözümlerde Bilişim Danışmanlığı?

Hangi çözümlerde Veri Merkezi Çözümlerini seçebilirim?

 • Veri merkezi kurulumları

 • Veri merkezi genişletme işlemleri

 • Veri merkezi iyileştirme işlemleri

 • Veri merkezi sıkılaştırma işlemleri

 • Software-defined veri merkezi tasarım ve kurulumları

 • Birden çok veri merkezi kullanımı

 • Felaket Senaryoları

Sonuçlar

Tamamlamış olduğumuz çözümler sonrası ulaşabileceğiniz maksimum fayda aşağıdaki gibi olacaktır.

100%

MEMNUNİYET

100%

YATIRIM MALİYETİ

100%

İÇ FAYDA

100%

BAŞARI ORANI

TÜM ÇÖZÜMLER

Sunduğumuz diğer çözümler hakkında detaylı bilgiyi aşağıdaki alandan ulaşabilirsiniz.

Bilişim Danışmanlığı

Bilişim Danışmanlığı çözümlerimiz

Bulut Bilişim Hizmetleri

Bulut bilişim çözümlerimiz

Güvenlik Hizmetleri

Güvenlik çözümlerimiz

İş Sürekliliği Hizmetleri

İş Sürekliliği Hizmetleri çözümleri

Network Hizmetleri

Network Hizmetleri çözümleri

Sanallaştırma Hizmetleri

Sanallaştırma hizmetleri çözümleri

Veri Depolama & Yedekleme Hizmetleri

Veri depolama ve Yedekleme hizmetleri çözümleri.

Veri Merkezi Çözümleri Hizmetleri

Veri merkezi çözümleri

Birleşik İletişim & Mesajlaşma Hizmetleri

Birleşik iletişim ve mesajlaşma çözümleri